The Happy Observer
Persoonlijke ontwikkeling
Fotograaf foto: Bin-Thi

Persoonlijke ontwikkeling: het ontwikkelen van je volledige potentieel

The Happy Observer is een website die gaat over het ontwikkelen van jezelf ofwel persoonlijke ontwikkeling. Het leek mij daarom tijd voor een reeks van artikelen over wat persoonlijke ontwikkeling nu precies inhoud en waarom we ons er mee bezig zouden moeten houden.

Wanneer je in je leven ergens tegen aan loopt

Als ik voor mezelf spreek dan is persoonlijke ontwikkeling iets waar mee je bewust in aanraking komt wanneer je ergens in je leven tegenaan loopt en je je realiseert dat je er iets mee moet.  Een situatie waarin je vastloopt en je er niet direct een oplossing voor weet. Ook ik heb daar zoals de meeste mensen voldoende ervaring mee. Op mijn pagina over The Happy Observer kun je hier wat over lezen. In zo’n situatie kun je het heft in eigen handen nemen en besluiten op zoek te gaan naar een oplossing. Je kunt (zelfhulp)boeken gaan lezen of informatie op internet zoeken die je kunnen helpen bij het krijgen van nieuwe inzichten. Of je bespreekt je situatie met een goede vriend die je wellicht van advies kan voorzien. Misschien is het wel het beste om direct op zoek te gaan naar een professional zoals een huisarts of psycholoog, om te voorkomen dat je te lang zelf aan het stoeien blijft.

Persoonlijke ontwikkeling is dichter bij jezelf komen

Persoonlijke ontwikkeling is verder komen in je leven door een stukje kennis of ervaring op te doen en te groeien als mens. Persoonlijke ontwikkeling is dichter bij jezelf komen. Dichter bij de kern van wie jij bent en wat dat in de praktijk betekent voor jou. Als je jezelf goed kent weet je wat goed en wat minder goed voor jou is, wat je prettig vindt en minder prettig, wat bij jou past en wat niet bij jou past. Het voordeel van het dichterbij jezelf komen is dat je leven aangenamer wordt, logisch omdat je steeds meer jezelf bent. Persoonlijke ontwikkeling wordt ook wel omschreven als de groei of ontwikkeling van een individu om diens volledige potentieel en mogelijkheden te realiseren.

Vier dimensies waarbinnen persoonlijke ontwikkeling plaats vindt

Persoonlijke ontwikkeling kan plaatsvinden binnen een groot pallet aan onderwerpen binnen je eigen leven. Om deze onderwerpen iets wat te ordenen wordt veel een onderscheid gemaakt in een viertal dimensies. Dit zijn de dimensies waar je aandacht aan zou moeten schenken om als mens goed en evenwichtig te kunnen functioneren. Het zijn de lichamelijke dimensie (fysiek), de geestelijke dimensie (mentaal), sociaal-emotionele (hart) en spirituele dimensie (ziel).

Waar gaan deze dimensies over?

De lichamelijke dimensie gaat over het zorgzaam zijn voor je lichaam. Hierbij kun je denken aan het zorgen voor gezonde voeding, voldoende beweging, rust en ontspanning.

De geestelijke dimensie gaat over het verwerven van kennis en inzicht.

De sociaal emotionele dimensie gaat over het ontwikkelen van je emotionele leven in relaties met de mensen om je heen.

De spirituele dimensie gaat in op de vraag of je de juiste dingen doet in je leven. In hoeverre ben je trouw aan je eigen waarden, je eigen kern.

(Stephen Covey, de zeven eigenschappen voor succes in je leven).

Deze vier dimensies zijn samen bepalend voor de ontplooiing van je potentieel, je motivatie en de voldoening die je uit het leven haalt. 

Ben je in balans als persoon?

Je persoonlijke ontwikkeling heeft betrekking op deze dimensies. Wanneer je in balans bent als mens dan zijn deze vier dimensies in evenwicht. Wanneer je minder in balans bent dan kun je voor jezelf nagaan binnen welke dimensies er iets aan de hand is. Uit balans zijn of ergens tegenaan lopen biedt een kans voor groei, voor persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling omhelst dan ook het werken aan jezelf binnen deze 4 dimensies.

Je bent niet de enige die moet leren

Iedereen moet leren. Geen mens ontwikkelt zich in alle dimensies zo voortvarend zonder zichzelf ooit eens tegen te komen. We komen continu met persoonlijke ontwikkeling in aanraking. Het leven is een reis die we doorlopen met de nodige hobbels. En de ene keer zijn de hobbels wat groter dan de andere keer. We leren door studie, inspanning of spelenderwijs door het opdoen en leren van ervaringen. Door ons bewust te worden van situaties. Hobbels maken het leven spannend en tot een uitdaging. Het kan ook heel moeilijk zijn. Soms lopen we bij een grote hobbel vast in ons leven of blijven we maar vallen en opstaan zonder ons te beseffen dat we er iets mee moeten. In een dergelijk geval kan het zijn dat het niet lukt om dichter bij jezelf te komen en zijn er aspecten die je persoonlijk welzijn of geluk in je leven ondermijnen.

Fases van persoonlijk ontwikkeling

Hoe werkt dat nou precies persoonlijke ontwikkeling? Een persoonlijk ontwikkelingsproces doorloopt een aantal fases. Je zou kunnen zeggen dat je succesvol bent in je persoonlijke ontwikkeling als je de stap naar een volgende fase weet te maken.

Fase 1: Je loopt ergens tegenaan maar je beseft nog niet dat je er actief iets mee moet (Onbewust onbekwaam)

Voorbeeld: je hebt met enige regelmaat ruzie met je partner wanneer je uit je werk komt en je vindt dit vervelend.

Stap van persoonlijke ontwikkeling

Fase 2: Je loopt ergens tegenaan, je realiseert het je en zet stappen naar het achterhalen van de oorzaak (bewust onbekwaam)

Voorbeeld: je komt erachter dat je altijd ruzie met je partner hebt na je werk en vraagt je af hoe dat komt. Je gaat op onderzoek uit.

Stap van persoonlijke ontwikkeling

Fase 3: Je achterhaalt de oorzaak en probeert te veranderen met vallen en opstaan (Bewust bekwaam)

Voorbeeld: je komt erachter dat een werkdag je zoveel energie kost dat je vaak geprikkeld en gestrest bent waardoor er makkelijk ruzie met je partner ontstaat. Je gaat actief aan de slag met het elimineren van de prikkelingen en stress op je werk.

Stap van persoonlijke ontwikkeling

Fase 4: Je hebt je hobbel overwonnen (Onbewust bekwaam)

Voorbeeld: Je hebt zo goed als mogelijk je overprikkeling en stress door je werk verminderd en over je probleem gesproken met je partner. Hij of zij begrijpt nu beter waarom je na je werk soms minder praatzaam bent en er ontstaat geen ruzie meer.

Zelfbewuste mensen maken sneller stappen

Soms maken mensen snel stappen in hun persoonlijke ontwikkeling en soms minder snel. Het kan soms lang duren om in een bepaald onderwerp van fase 1 naar fase 4 te komen, en helaas bereiken sommige mensen fase 4 in bepaalde moeilijkheden niet.

Mensen die zelfbewust zijn en zelf de handschoen oppakken wanneer ze tegen problemen aanlopen kunnen de grootste sprongen maken naar een mooi en evenwichtig leven.

Hoe denk jij erover? Reageer hieronder :)