The Happy Observer

Disclaimer

Versie: 10 mei 2021

De website www.thehappyobserver en de online-cursusomgeving www.thehappyobserverschool.nl, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van The Happy Observer. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Happy Observer.

De op deze website getoonde informatie wordt door The Happy Observer met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de websites wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. The Happy Observer behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel The Happy Observer alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is The Happy Observer niet aansprakelijk vor informatie en.of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van The Happy Observer en The Happy Observer School, welke geen eigendom zijn van The Happy Observer, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden verlaat men de websites. Hoewel The Happy Observer uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door The Happy Observer worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de inspiratie uit de website www.thehappyobserver.nl en de online-cursuswebsite www.thehappyobserverschool.nl kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van psychische en/of lichamelijke klachten is het verstandig altijd een huisarts te raadplegen. De inspiratie op de websites zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. De websites worden aangeboden ter inspiratie en om je verder op weg te brengen in je persoonlijke ontwikkeling. The Happy Observer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de websites of door The Happy Observer ontwikkelde inhoud of producten.