The Happy Observer

Algemene voorwaarden

Versie: 10 mei 2021

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van onze dienstverlening. Hiermee is vooraf duidelijk wat je van ons kunt verwachten bij de aankoop van een dienst of product.

Deze overeenkomst is van toepassing op de diensten die wij, The Happy Observer, jou via onze website, online-cursusomgeving en middels persoonlijke coaching leveren. Door onze diensten te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Dienstverlening

De website www.thehappyobserver.nl en de online-cursusomgeving www.thehappyobserverschool.nl biedt toegang tot diverse educatieve media en content. De inhoud van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen. Een uitgebreid overzicht van ons actuele aanbod vind je hier (deze informatie is onderdeel van deze overeenkomst). Voor toegang tot onze dienst vragen wij een vergoeding.

Wij behouden ons het recht om content te wijzigen of (tijdelijk) te verwijderen, hier kun je geen rechten aan ontlenen. Teven kunnen wij de dienst beeindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Onze diensten zijn te bereiken via onze website www.thehappyobserver.nl en online-cursusomgeving www.thehappyobserverschool.nl. We zetten ons in om de website en online-cursusomgeving goed, veilig en snel toegankelijk te houden voor al onze klanten – maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij storingen waarbij de website of online-cursusomgeving tijdelijk niet beschikbaar is heb je geen recht op schadevergoeding.

Herroepingsrecht

Zodra je toegang hebt gekregen tot onze producten door het per mail ontvangen van de inlogcodes voor de online-cursusomgeving of het ontvangen van een online product vervalt je herroepingsrecht. Voor persoonlijke coaching vervalt je herroepingsrecht 24 uur voor de afspraak.

Aansprakelijkheid

De website en de online-cursusomgeving worden aangeboden ter inspiratie om je verder op weg te brengen in je persoonlijke ontwikkeling. The Happy Observer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of online-cursus omgeving, door The Happy Observer ontwikkelde inhoud of producten. Dit geldt tevens voor de persoonlijke coaching waarbij The Happy Observer naar eer en geweten voorziet in de best mogelijke begeleiding bij een persoonlijke ontwikkelingstraject.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In onze privacyverklaring lees je daar meer over.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt dan kun je dat ons laten weten. Stuur je klacht via dit formulier en we zullen zo spoedig mogelijk een reactie sturen. In overleg zullen we proberen om tot een oplossing te komen.